Mesajul Presedintelui USCD:

Acasa

Anunțuri 2016

 

24 Decembrie 2016

 

Vă dorim vouă, tuturor, familiilor şi apropiaţilor voştri, un Crăciun plin de bucurii şi pace !

Crăciun Fericit!

La Mulţi Ani!

Biroul U.S.C.D.

Preşedinte prof.dr.ing.Gina Florica STOICA

 

 

30.09.2016

 

În contextul actual, când numărul de studenţi este în continuă scădere iar finanţarea de bază a rămas la nivelul anului 2009, când la foarte multe universităţi din ţară norma didactică a crescut la 16 ore (valoarea maximă prevăzută de lege), Biroul Operativ al Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica Bucureşti va susţine menţinerea actualului personal didactic, cu asigurarea calităţii actului de învăţământ.

 

Vă oferim câteva informaţii utile pentru a avea o viziune de ansamblu asupra învăţământului superior românesc:

-      Cifra de şcolarizare 60 000 locuri de la buget / an;

-      Numărul de studenţi în continuă scădere;

-     Numărul scăzut de absolvenţi ai examenului de Bacalaureat;

-     Finanţarea de bază / costul standard pe student echivalent, la nivelul anului 2009 – în valoare de ~ 2400 lei/student;

-     Costul standard pe student echivalent calculat de mai multe universităţi din ţară în  anul 2016 – în valoare de peste 3000 lei/student;

-     Creşteri salariale în 2015 pentru personalul didactic şi didactic auxiliar – peste 26%;

-      Creşteri salariale în 2015 pentru personalul nedidactic – peste 28%;

-      Corecţii, eliminare disfuncţionalităţi şi discrepanţe, începând cu august 2016, pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic ~ 5%;

-      Nealocarea de fonduri pentru aceste corecţii (se aşteaptă rectificare bugetară).

 

În acest context, la nivel naţional, suntem ultima universitate care măreşte norma didactică, cu respectarea legilor în vigoare.

 

Biroul Operativ al Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucureşti a luat act de documentul întocmit de Consiliul de Administraţie prin care se stabilesc instrucţiunile de completare a Ştatelor de funcţii, document validat prin vot în Senatul U.P.B.

 

Biroul Operativ al Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice din Universitatea Politehnica din Bucureşti a luat act de acest material şi a semnalat observaţii din partea membrilor de sindicat.

 

Reprezentanţii Uniunii Sindicatelor Cadrelor Didactice în şedinţele Consiliului de Administraţie şi/sau Senat au rol de observator/invitat. Votul este asigurat de colegii noştri aleşi la nivel de departament sau consiliul facultăţii.

 

Existenţa obiectivităţii la nivelul fiecărui departament, în distribuirea sarcinilor de serviciu şi a beneficiilor, rămâne un deziderat al întregii comunităţi academice din Universitatea Politehnica din Bucureşti.

 

28.09.2016

Stimati colegi,

 

Pentru aplicarea OUG 20/2016, OUG 43/2016 şi HG 582/2016, documente care fac referire la corecţii salariale şi la eliminarea discrepanţelor şi disfuncţionalităţilor din domeniul bugetar, actualul Guvern al României nu a alocat încă resursa financiară.

 

La Comisia de Muncă de la Camera Deputaţilor se lucrează la un material pentru completarea acestor acte normative. Din grupul de lucru fac parte şi reprezentanţii F.N.S. ”Alma Mater” conduşi de domnul preşedinte Anton HADĂR.

 

În Universitatea Politehnica Bucureşti, de aproximativ 4 ani, de când s-a aplicat o mărire de salariu pentru categoria asistent de 10%, s-au făcut măriri salariale şi la categoriile şef lucrări/lector de aproximativ 7% şi conferenţiar de aproximativ 5%.

 

Vă rugăm să verificaţi dacă salariul dumneavoastră pentru luna august corespunde celui din grilele din documentele menţionate. Dacă consideraţi că există inadvertenţe, puteţi depune o solicitare către USCD pentru clarificarea lucrurilor. Vă rugăm să ataşaţi şi acte din care să reiasă eroarea, noi neavând acces la documente confidenţiale.

 

Trebuie să ţineţi cont de faptul că luna august a fost lună de concediu, având doar 3 zile lucrătoare, calculul salariului sau compararea acestei luni cu luna anterioară fiind dificilă. O comparaţie cu adevărat concludentă a salariilor  ”vechi şi noi” va putea fi făcută în luna noiembrie, când se pot compara două luni ”pline”, septembrie, respectiv octombrie 2016.

 

Sporul de doctorat, pentru persoanele care au obţinut acest drept după ianuarie 2010 sau l-au pierdut prin transfer, se va aplica din luna septembrie, urmând a se face corecţia pentru cele 3 zile lucrătoare din luna august. Nu va avea valoarea data de procentul de 15% ci va fi o sumă similară cu valoarea rezultată la colegii care deja primesc acest drept, fiind denumită sumă compensatorie tranzitorie.

 

HOTĂRÂRE nr 582/2016 din MO 641/2016

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43/2016

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20/2016

 

16.09.2016 - L85/2016

 

U.S.C.D. s-a ocupat de câştigarea drepturilor salariale ce decurgeau din aplicarea Legii 221 şi Legii 330, a participat şi a făcut demersuri la ministerul de resort şi Ministerul Finanţelor Publice pentru alocarea fondurilor necesarea plăţilor.

 

Legea 85/2016 prevede acordarea drepturilor băneşti, pentru perioada octombrie 2008 – mai 2011, persoanelor care nu au avut acţiuni în instanţă.

 

Fiecare persoană îndreptăţită să primească aceste drepturi salariale – personal didactic şi personal didactic auxiliar, angajat în universitatea noastră în intervalul octombrie 2008 / mai 2011 – va face demersuri INDIVIDUALE adresate U.P.B.

 

Detalii suplimentare puteti gasi în OUG 614/2016, care cuprinde Normele metodologice de aplicare a Legii 85/2016 / 2 septembrie.

 

http://lege5.ro/Gratuit/gezdomjzgayq/normele-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-85-2016-privind-plata-diferentelor-salariale-cuvenite-personalului-didactic-din-invatamantul-de-stat-pentru-perioada-octombrie-2008-13-mai-2011-din-31082016?pid=&d=2016-09-13

 

 

--------------------------------------------------

 

 

PROCES CEDO - documente ce trebuiesc completate

Instrucțiuni de completare a formularelor

Regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului

Formular(se descarcă pe calculator și se completeaza)  - trebuie completat electronic de fiecare persoană în parte ATENȚIE !!!! are o eroare la început, se dă ok și se deschide fișierul !!!! - Aveți nevoie de ADOBE Acobat Reader

Centralizator formulare - ordinea formularelor trebuie să couincidă cu cea din acest document

Formular completat ca model

Centralizator formulare - model completat.

Persoane ce au făcut parte din procesul pe L63

Vă rugăm prima dată citiți Instrucțiuni de completare a formularelor

Actualizat 08.06.2016

 

 

PROCES CEDO - informare demarare acțiune

În ședința BEx din 24.02.2016 s-a decis demararea discuțiilor cu doamna avocat în vederea declanșării unui proces la CEDO pe legea 63

În urma discuțiilor cu doamna avocat s-a constatat că trebuiesc completate materialelele anexate.

 

 

PROCESE DOBÂNZII

USCD a demarat strângerea documentației necesare privind inceperea procesului pentru obținerea dobânzilor.

MESAJ LIDERI procese dobînzi

Model L221

Model L330

 

Acces membriNoutati

Vizitatori online

Avem un vizitator și niciun membru online

Alma Mater

Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice este afiliata la Federatia Nationala Sindicala ALMA MATER.

Link-uri utile

Native RTL SupportConsultati lista cu link-uri utile, catre site-uri afiliate si de interes general.

Citeste mai mult...